Silní můžeme být i bez násilí... aneb násilí nic neřeší

Tramvaje RT6

12. října 2008 v 9:09 | Richard Sabelino |  MHD

Je to již 18 let co se v tehdejším ČKD Dopravní systémy začal vyvíjet a vyrábět prototyp tramvaje RT6N1. Ten byl poprvé veřejnosti představen na veletrhu AUTOTEC v Brně roku 1993. Zde začala kostrbatá životní cesta tramvají RT6N1. Cesta plná stále se opakujících poruch různého charakteru, řady zkušebních provozů s cestujícími, věčného odstavování a opětovného zprovozňování, desítek pokusů o typové zkoušky, krachu výrobce…

Myšlenka provozovat v Brně tramvaj RT6N1 se zrodila nejspíše po prezentaci tramvaje na brněnských kolejích v rámci Strojírenského veletrhu v roce 1994. To zde výrobce prezentoval prototyp tramvaje číslo 0028 (V Praze označeného evidenčním číslem 9051). Poté byla podepsána smlouva s výrobcem na dodávku 6tramvají RT6N1 pro Brno (o stejný počet tramvají měla zájem i Praha). Ačkoli tramvaje měly být do Brna dodány roku 1996, výroba se poněkud zdržela a tramvaje byly dokončeny až počátkem roku 1997, navíc obě města dostala pouze po čtyřech vozech (no později se ukázalo, že jsme ani o moc nepřišli). První tramvaj RT6N1 pro Brno - vůz 1801 dorazil do Brna 17. 3. 1997, druhý vůz - 1802 dorazil 20. 3. 1997, jako třetí doputoval do Brna vůz 1804 - dorazil 27. 3. 1997, výroba třetí tramvaje - vozu 1803 se poněkud opozdila - tramvaj byla dodána až 30. 5. 1997, ovšem ničemu to nevadilo, neboť s oživením tramvají pracovníci ČKD nijak nespěchali (což u nich nebylo nic vzácného). Po oživení následovalo zkušební zajíždění a technicko-bezpečnostní zkoušky. Po jejich vykonání byly nové tramvaje poprvé zařazeny do provozu - stalo se tak 8. 9. 1997, kdy vyjela tramvaj 1802 na kurz 00403 a 1804 na kurz 00409 (004 = linka číslo 4; 03 nebo 09 je pořadí). Nové tramvaje RT6 jezdily zásadně na lince číslo 4, jelikož se zde kapacitně hodily a rovněž byla možná prezentace nových tramvají v centru města (náměstí Svobody - pěší zóna…). Záhy po nasazení tramvají do provozu začaly problémy - již koncem září byla tramvaj 1801 odstavena pro závady na brzdách a 1804 pro vyhořelý pulzní měnič. Na úkor tramvaje 1801 se zprovoznil vůz 1804., vůz 1801 vyjel až v listopadu 1997. Koncem roku 1997 však nejezdil opět ani jeden vůz, jelikož Drážní úřad (dále pouze DÚ) nejspíše požadoval nějaké úpravy na brzdách, na což se pracovníci ČKD před vánocemi vykašlali.

Do 31. 1. 1998 měly tramvaje RT6 dle rozhodnutí DÚ najezdit 28 000km (alespoň u jednoho vozu), což se bohužel nepovedlo. Nejvíce - skoro 19 000km najela tramvaj 1802, kolem 15 000km najezdila tramvaj 1803, cca 10 500km najezdila tramvaj 1804 a vůz 1801 najezdil pouze cca 10 500km. Nejčastější nemoci těchto tramvají byly poruchy mechanických brzd, statických měničů a skluzové ochrany. S úspěchy i neúspěchy jezdily tramvaje RT6 až do 1. 5. 1998, kdy byly odstaveny z provozu., ovšem po opravě hydraulických brzd a vykonání opětovných technicko-bezpečnostních zkoušek se tramvaje RT6 vrátily v červenci roku 1998 do provozu, ovšem koncem roku 1998 byl v provozu opět pouze vůz 1801. Podvozky tramvaje 1803 zavítaly do mateřského ČKD, kde byly podrobeny rekonstrukci, v únoru roku 1999 tramvaj opět jezdila. Oprava pak následovala i u vozů 1801 a 1802. Tramvaj 1802 pak jezdila spolu s 1803 na linkách do ledna 2000, kdy vypršelo povolení ke zkušebnímu provozu s cestujícími. Ten nebyl obnoven, neboť nebyly výrobcem provedeny všechny požadované úpravy Drážním úřadem. Úpravami dle představ DÚ procházel v ČKD vůz 1801, který se do Brna vrátil 21. 6. 2001!. V té době byl však na ČKD DS vyhlášen konkurz, což znamenalo, že provozovatele čekají černé okamžiky, neboť tramvaje zde zůstaly na jeho triko. Nástupce ČKD DS - SIEMENS Kolejová vozidla nechtěl ve stávající konstrukci tramvají z ČKD pokračovat a orientoval se na výrobu metra pro Prahu a později i nových železničních osobních vozů nejel pro České dráhy.

V září 1999, tedy po dvou letech provozu tramvají byl stav následující:
Tramvaj 1801 najezdila cca 23 300km
Tramvaj 1802 najezdila cca 45 400km
Tramvaj 1803 najezdila cca 40 100km
Tramvaj 1804 najezdila cca 45 500km

Během dvou let provozu, kdy tramvaje RT6N1 najezdily průměrně cca 38 500km, najely jiné tramvaje tak 3x více kilometrů. Po roce 2000 tak zůstal v provozu pouze vůz číslo 1801 a vůz 1802, který byl upraven na pojízdnou prodejnu jízdenek pro seniory! (uvnitř tramvaje se nacházely stoly). V říjnu 2001 po téměř 2 letech svezla tramvaj RT6N1 - vůz 1801 opět cestující. V pracovní dny na lince číslo 13, o víkendech na lince číslo 2. Vůz 1801 jezdil s přetržkami různých délek až do poloviny roku 2003, kdy byl opět odstaven. Mezitím byla provedena rekonstrukce tramvaje 1803 ve společnosti Pars Šumperk - ta se zabývá opravami, rekonstrukcemi a modernizacemi kolejových vozidel (jak městských tak železničních). Vůz 1803 vyjel na linku 13 pořadí 9 (01309) 16. 9. 2003, ovšem cestující vozil pouhé 4 dny, kdy opět nastala závada. Poté již cestující nikdy nesvezl (k říjnu 2008). Vozy 1802 a 1804 sloužily toho času jako zdroj náhradních dílů, k čemuž koneckonců slouží dodnes (říjen 2008). Tramvaj 1804 nejela po brněnských kolejích již více jak 9 let (stojí od 7/1999), tramvaj 1802 se projela městem naposled roku 2001 jako prodejna kuponů pro seniory. Tramvaj 1803 pak ulicemi města jela naposled 20. 9. 2003, poté maximálně kroužila po vozovně.

Vůz 1801 byl na tom lépe. Ten brázdil brněnské ulice ještě od ledna do května 2004, zejména pak na kurzu 01305, jednou dokonce zavítal na 00310, kde později jezdila ve zkušebním provozu tramvaj typu K3R-N. O víkendu pak vůz RT6N1 stál ve vozovně. Během léta 2004 prošla 1801 střední prohlídkou, poté měla opět vyjet, ale softwaru neseděl rozměr kol a neustále vykazoval závadu, což znamenalo nemožnost opětovného nasazení tramvaje do provozu s cestujícími. Poté vůz jezdil maximálně v rámci areálu vozovny Medlánky, pamatuji si, že 12. 5. 2005 dokonce zavítal do města, ale poté jsem ho již neviděl. Do konce roku 2007 byly všechny tramvaje nečinně odstaveny ve vozovně Medlánky, tramvaje 1802 a 1804 dokonce skončily po několika letech pod širým nebem u kotelny v medlánecké vozovně. Pouze tramvaje, u kterých byla stále jakási možnost opětovného zprovoznění - vozy 1801 a 1803 stály pod střechou v hale vozovny. Koncem roku 2007 se však začalo blýskat na lepší časy a tramvaj 1801 se začala opět zprovozňovat, aby třeba konečně po 15 letech splnila typové zkoušky, neboť tyto tramvaje NIKDY NEBYLY SCHVÁLENY JAKO TYP!!!, neboť nesplnily požadavky Drážního úřadu. Počátkem roku 2008 se tramvaj 1801 pomalu začala objevovat v ulicích a začala plnit zkoušky požadované Drážním úřadem. Po jejich splnění byl povolen zkušební provoz s cestujícími, a tak 21. 7. 2008 svezla tramvaj RT6N1 opět cestující. Od tohoto dne probíhá 90denní zkušební provoz s cestujícími, kdy tramvaj musí bez závady najezdit určitý počet kilometrů - pokud se vše povede, tramvaj RT6N1 splní typové zkoušky a stane se typem! po 15 letech!. Tramvaj 1801 dostala dokonce z recese jméno Žofinka, no a musím podotknout, že nyní - v říjnu 2008 se Žofince mooooc daří, jen tak dál Žofi!!. Věřím, že když ty po 15 letech uděláš typové zkoušky a budeš schválena jako typ, tak já složím úspěšně maturitu! Jen doufám, že odmaturuji napoprvé, neboť ty děláš se svými sestrami typové zkoušky asi již po stopadesáté… tak ať se Ti Žofi daří, mám tě rád!!!

Osudy tramvají RT6N:
Prototyp tramvaje (0028/9051/84) z roku 1993 byl prezentován v Brně, v Praze, později skončil v Liberci, kde několik let jezdil, ale pro problémy byl vrácen roku 1999 výrobci a v dubnu roku 2002 byl fyzicky zlikvidován v Kovošrotu Kralupy nad Vltavou.
Praha má 4 tramvaje RT6N1, jedna (9101) prošla rekonstrukcí roku 2004 v Pars Šumperk na typ RT6N2 (výměna výzbroje TV14 za TV Progress), ovšem poté opět nastaly problémy, tramvaj nebyla schválena jako typ, od té doby stojí bez využití, navíc masové zakázky na tramvaje 14T a 15T plány na zprovoznění tramvaje RT6 v Praze asi úplně potopily. Zbylé 3 nerekonstruované pražské tramvaje RT6N1 rovněž několik let stojí bez využití ve vozovně Pankrác.
Liberec několik let disponoval prototypem tramvaje RT6N1, který zde jezdil pod číslem 84. Ten byl však později pro značnou nespolehlivost vrácen výrobci a později byl zlikvidován. Druhá zdejší tramvaj - tramvaj RT6S s asynchronními motory - vůz 85 svezl naposled cestující v roce 2003, od té doby stojí bez využití ve vozovně. Údajně však byl o něco spolehlivější, než jeho kolega číslo 84.

10 tramvají RT6N1 jezdí v polské Poznani. Zdejší RT6 asi najezdily ze všech tramvají svého "typu" nejvíce kilometrů. Mají zde evidenční čísla 401 - 410. Prvních 5 tramvají bylo vyrobeno v mateřském ČKD Praha, zbylých 5 tramvají - vozy čísel 406 - 410 vyrobila v licenci polská firma HCP.

Co dodat závěrem? Tramvají RT6 bylo vyrobeno celkem 20. První prototyp (0028/9051/84 - prototypů je zřejmě 20, dokud se tramvaj definitivně neschválí) byl zlikvidován roku 2002, 1 tramvaj (1801 DPMB) se nyní pokouší udělat typové zkoušky, 1 tramvaj (9101 DP Praha) byla modernizována ve společnosti Pars Šumperk, kde ji byla vyměněna trakční výzbroj, což však problémy nevyřešilo, zbylých 6 tramvají (1802 - 1804, 9102 - 9104) stojí v brněnské a pražské vozovně, liberecká asynchronní tramvaj RT6S číslo 85 rovněž 5 let nezasahuje do provozu, zbylým 10 tramvajím v polské Poznani se údajně relativně daří a jsou v provozu, byť prý také s problémy, ale asi nezávažnými. Tak jen doufejme, že brněnská tramvaj RT6N1 1801 "Žofina" udělá konečně všechny potřebné zkoušky, protože pouze v tomto případě se začne možná českým tramvajím RT6N1 blýskat na lepší časy, alespoň těm brněnským, protože Praha boj pravděpodobně vzdala a vydala se jinou cestou…


Zdroj: vlastní zápisky a pozorování, dále pak článek "Tramvaje RT6 v Brně - desetiletí rozpaků" od Ing. Tomáše Kocmana, který se nachází na stránkách 18 - 20 v časopise Městská doprava 6/2003.

Fotografie: neoznačené Richard Sabela, zbylé (označené) z www.prazsketramvaje.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 MKzB MKzB | 20. února 2009 v 11:29 | Reagovat

Prototyp RT6N1 e.č.0028 nejezdil v Liberci několik let, ale jen chvíli a na dvakrát.

Poprvé to bylo jen chvíli na jaře 1996 v rámci předvolební kampaně ODS, podruhé od října 1998 do května 1999 jako zápůjčka do dodání druhé RT6S, kterou už ČKD nestihlo vyrobit.

2 Správce Správce | 4. dubna 2009 v 21:57 | Reagovat

Díky! :-)

3 waikato waikato | Web | 20. června 2015 v 5:36 | Reagovat

sim půjčka ostrava :-x

4 breakover breakover | Web | 21. června 2015 v 2:51 | Reagovat

online pujcka pred výplatou přelouč :D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.